2005/2006

12 X Michał Tuczyński
"Maksymalny rozmiar grafów z jednym k-faktorem"

19 X Aleksander Rutkowski
"Własność punktu stałego w potęgach zbiorów uporządkowanych."

26 X Michał Bukowski
"O liczbie maksymalnych zbiorów niezależnych w grafach."

2 XI Natalia Petryszyn
"7-chromatyczny graf ma K7 lub K4,4 minor"

9 XI Jarosław Grytczuk (UZ)
"Problemy Thuego w Teorii Grafów"

16 XI Paweł Naroski
"Domkniecie grafów K1,3-wolnych "

23 XI Sylwester Wawrzoła
"Wyznaczanie zbioru częściowo uporządkowanego na podstawie liczby wspólnych ograniczeń górnych."

30 XI Konstanty Szaniawski
"Algorytm rozwiązujący 3-SAT w czasie O(1.481n)"

7 XII Krzysztof Bryś
"O on-line teorii Ramseya"

14 XII Armin Fügenschuh (Darmstadt University of Technology, Germany.)
"Optimization of Sheet Metal Products with Branches of a Higher Order" abstract

4 I Monika Pszczoła
"Dekomponowanie grafów na grafy K3 lub 3K2"

11 I Monika Pszczoła
"Dekomponowanie grafów na grafy K3 lub 3K2" - kontynuacja

25 I Konstanty Szaniawski
"Algorytmy kolorujące grafy o oparciu o generowanie maksymalnych zbiorów niezależnych"

22 II Konstanty Szaniawski
"Algorytmy kolorujące grafy o oparciu o generowanie maksymalnych zbiorów niezależnych" - kontynuacja

1 III mgr Agnieszka Goerlich (AGH)
"Struktura permutacji pakujacych".

15 III Paweł Naroski
"Minimalny i maksymalny rozmiar grafów i hipergrafów nasyconych"

22 III Natalia Petryszyn
"Hipoteza Hadwigera dla grafów K6-wolnych"

29 III Paweł Naroski
"Rząd funkcji sat(n,F)"

5 IV Krzysztof Bryś
"Dekompozycja n-wymiarowych kostek Qn na gwiazdy".

12 IV Michał Tuczyński
"Hipoteza drzew wdzięcznych"

26 IV Monika Pszczoła
     "Dekompozycje grafow na grafy o trzech krawedziach"

10 V Konstanty Szaniawski
"Generowanie zbiorów niezależnych"

17 V Konstanty Szaniawski
"Generowanie obiektów kombinatorycznych przy pomocy techniki Reverse Search"

24 V Karolina Warno
"Złożoność problemów podziału zbioru na podzbiory spełniające pewne warunki"

31 V Michał Tuczyński
"Drzewa wdzięczne o 5 czarnych wierzchołkach"