2006/2007

11 X Konstanty Szaniawski 
"Algorytmy rozwiązujące problemy kolorowania, podziałów, pokryć w oparciu w zasadę włączania-wyłączania."

25 X Marzena Fügenschuh (Wydział Matematyki, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, Niemcy)
"Liniowa i półokreślona relaksacja problemu minimalnej bisekcji grafu." abstrakt
 oraz
 Armin Fügenschuh (Wydział Matematyki, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, Niemcy)
"Recent Developments in the Topology Optimization of Sheet Metal Products."

In last years talk we introduced the problem of topology optimization for sheet metal products with branches of a higher order. In this years talk we want to give an update to recent progress in this area. In particular, a new mixed-integer programming model is formulated which is more suitable for the design task. This new model allows to handle additional features such as center-of-mass or bending constraints. This new model still relies on a 2D-discretization of the design envelope. In an outlook we address some approximation results for a discretization-free approach. 
 
8 XI Monika Pszczoła
"Dekompozycje na grafy trzykrawedziowe."
 
22 XI Paweł Naroski
"Nieregularność funkcji sat(n,F)".
 
29 XI Izolda Gorgol  (Politechnika Lubelska)
"Tęczowe liczby dla grafów".

6 XII Bartek Jabłoński
"O liczności maksymalnego zbioru niezależnego w obszarze sąsiadów K_{1,4} w grafach euklidesowych".
 
13 XII Michał Tuczyński
"Algorytm znajdujący pokrycie w oparciu o zasadę włączania-wyłączania".
 
20 XII Adam Olewiecki
"Uniwersalność skończonych ścieżek"
 
3 I Adam Olewiecki
"Uniwersalność skończonych ścieżek" - kontynuacja
 
10 I Aleksander Rutkowski
"Własności punktu stałego w zastosowaniach do równań różniczkowych zwyczajnych"
 
17 I Natalia Petryszyn 
"Pakowanie dróg w digrafach"

28 II Paweł Naroski "Pakowanie hipergrafów"

7 III Paweł Naroski "Pakowanie hipergrafów" - kontynuacja

21 III Bartek Jabłoński "Dowody niesyntaktyczne"

28 III Bartek Jabłoński "Dowody niesyntaktyczne" - kontynuacja

4 IV Michał Tuczyński "Problem CSP"

18 IV Michał Tuczyński
"Sprawdzanie 3-kolorowalności grafu w czasie O(1.32^n)"

25 IV Marta Przyborowska
"Rekonstrukcja niespójnych zbiorów uporządkowanych"

16 V Krzysztof Bryś
"Gry Ramseyowskie"

23 V Joanna Naszko
"Zastosowanie metod niekonstruktywnych do kolorowania grafów"

30 V Joanna Naszko
"Zastosowanie metod niekonstruktywnych do kolorowania grafów" - kontynuacja

6 VI Paweł Naroski
"Transwersale w hipergrafach 4-jednorodnych"