2007/200826 IX Dr. Armin Fügenschuh (TU Darmstadt)

"Solving Discrete-Nonlinear Problems with
Linear Mixed-Integer Programming Techniques".

Abstract: Several real-world optimization and control problems, in
particular in engineering applications, consist of a blend of
non-linear continuous phenomena and discrete decisions. In order to
find global optimal solutions (or at least, solutions with provable
bounds on the optimality gap), one possible way is to model such
problems as linear mixed-integer programs. The advantage of this
approach is that for the solution of the latter several highly
effective numerical codes are available. However, one has to
approximate the non-linearities using only linear constraints and
mixed-integer variables.

In this talk we give an overview on such approximation techniques for
one- and two-dimensional non-linear functions. Thereafter we discuss
their applications to different industrial problems. One problem is
the optimal control of airplanes under free-flight conditions, where
discrete decisions emerge due to airspace restrictions. Another
problem is the optimal topology design of sheet metal products.

10 X  Paweł Naroski
          "Twierdzenie Turana dla kostek"

24 X Kostek Szaniawski
   "Pakowanie kwadratów w kwadrat"
Zostanie zreferowany dowód NP-zupełności problemu:
Czy istnieje pakowanie danego zbioru kwadratów w dany kwadrat.

31 X Michał Tuczyński
    "Zliczanie modeli 2-SAT"

7 XI Krzysztof Bryś
    "Maksymalne spójne zbiory dominujące w grafach euklidesowych"

14 XI Bartek Jabłoński  
    "Transwersale w kwadratach łacińskich"

28 XI Paweł Naroski
    "Ścieżki Eulera dla triangulacji płaszczyzny"

5 XII Paweł Naroski
    "Ścieżki Eulera dla triangulacji płaszczyzny" - kontynuacja

19 XII Anna Zapart
"Twierdzenia o punkcie stalym multifunkcji w zbiorach uporzadkowanych"

16 I Marta Przyborowska
"O rekonstrukcji ściętych krat"

23 I Natalia Petryszyn
"Rozwiązanie hipotezy podziału ścieżkowego dla grafów K_{1,3}-wolnych "

12 III Anna Mućka
"Algebraiczna teoria półautomatów włóknistych" cz. 1

26 III Anna Mućka
"Algebraiczna teoria półautomatów włóknistych" cz. 2

2 IV Marta Przyborowska
"O rekonstrukcji ściętych krat"

9 IV Natalia Petryszyn
"Problem H-faktora w K_1,3-wolnych grafach"

16 IV Jarosław Grytczuk (UJ)
"Bezlitosne gry Ramseya na żywo"

23 IV Paweł Naroski
"Cykle Eulera w hipergrafach 3-jednorodnych"

7 V Paweł Naroski
"Cykle Eulera w hipergrafach 3-jednorodnych" cz.2

14 V Paweł Naroski
"Cykle Eulera w hipergrafach 3-jednorodnych" cz.3

28 V Anna Zapart
"Retrakty absolutne, grafy demontowalne i grafy medianowe"

4 VI Michał Tuczyński
"Algorytmiczne aspekty problemów transwersal klikowych i klikowych zbiorów niezależnych"

11 VI Marta Przyborowska
"Max-rekonstrukcja zbiorów uporządkowanych"

18 VI Michał Tuczyński
"Algorytmiczne aspekty problemów transwersal klikowych i klikowych zbiorów niezależnych" cz2

25 VI Kostek Szaniawski
"Zliczanie modeli 3-SAT"