2010/201113 X Michał Dębski
"O skojarzeniu doskonałym w dwukolorowej kracie boolowskiej"

20 X Zofia Miechowicz (UZ)
"O hipotezie Roty"

27 X Aleksandra Dąbrowska
"Sudoku i hipergrafy"

3XI Łukasz Rożej
"Dekompozycja grafu na lasy i graf o ograniczonym stopniu"

10XI Zbigniew Lonc
"O najkrótszych ciągach o ograniczonym promieniu".

17XI Jakub Kierzkowski
"Spektrum laplasjanu grafu - reaktywacja"

24XI Natalia Petryszyn
"O zakorzenionych upakowaniach"

8XII Artur Dróżdz
"Dyskretne funkcje harmoniczne"

15XII Przemysław Wenus
"Nieuchwytne własności grafów"

5I Michał Tuczyński
"Algorytm zliczający minimalne transwersale w grafie"

19I Andrzej Grzesik (UJ)
"Wskazywane kolorowanie grafów".

26I Sławomir Kwasiborski
"Problem bookingu w siecia"

23 II Zbigniew Lonc
"O najkrótszych ciągach o ograniczonym promieniu II"

2III Paweł Naroski
"Algorytmiczne Aspekty Rekonstrukcji Grafów"

16 III Marcin Krzywkowski
"Problem kapeluszy na grafie"

23 III Paweł Zieleźnicki
"Naprzemienna liczba zbiorów niezależnych w grafie"

6 IV Mariusz Zając
"O pewnej grze kombinatorycznej"

13 IV Anna Zapart
"Grafy medianowe"

20 IV Jarek Grytczuk
"Gry Thuego dla każdego"

27 IV Łukasz Kowalik (UW)
"Aproksymacja maksymalnych 3 oraz 4-kolorowalnych krawędziowo podgrafów"

4V Artur Dróżdz
"Tęczowa liczba grafów"

11V Marcin Anholcer (UEP)
"Siła nieregularności grafów"

18V Paweł Rzążewski
"Algorytm rozwiązujący problem kolorowania typu L(2,1)

25V Jakub Przybyło (AGH)
"Jak właściwie pokolorować krawędzie, by rozróżnić wierzchołki?
- Algorytmy wykorzystujące Kombinatoryczne Twierdzenie o Zerach. "

8VI Przemysła Gordinowicz
"Zagrajmy w czyszczenie grafów"