2012/2013

3X Łukasz Rożej
"Pakowanie hipergrafów przy użyciu rozgrywanego zaznaczania."

10X Paweł Rzążewski
"Problem najliczniejszej kliki w grafach przecięć wielokątów." abstrakt 

17X Jakub Przybyło
"Losowe szeregowanie wierzchołków, a siła nieregularności grafów gęstych"

24X Michał Dębski
"Ciągi o ograniczonym promieniu, cz. 1 duży promień"

31X Zbigniew Lonc
"Ciągi o ograniczonym promieniu, cz. 2 mały promień"

21XI Urszula Pastwa
"Oszacowania liczby achromatycznej dla hiperkostek"

28 XI Marcin Anholcer (UEP)
"Poprawianie decyzji grupowych, czyli o pewnym egzotycznym zastosowaniu teorii grafów"

5XII Katarzyna Grygiel
"Lemat o rekonstrukcji grafu dwudzielnego i jego zastosowanie"

Wspomniany w tytule lemat mówi, że graf dwudzielny można zrekonstruować znając jego funkcję dominacji. Pokażę, w jaki sposób przebiega taka rekonstrukcja, a następnie wykorzystam ją w algorytmie rekonstrukcji H^2-nierozkładalnej kraty dystrybutywnej o zadanym ważonym podwójnym szkielecie. 

12 XII Sebastian Czerwiński
"Grafy samotnego biegacza"

19 XII Katarzyna Mieczkowska
"O problemie Erdosa dla skojarzeń w hipergrafach".

2 I Jakub Kierzkowski
"Bezimienny problem znajdowania pewnych zbiorów i pewnych odpowiadających im macierzy"

9 I
 Małgorzata Śleszyńska-Nowak
 "Silny indeks chromatyczny grafów zdegenerowanych"

16 I
  Barbara Pilat
  "Grafowa wersja hipotezy Frankla"

23 I
   Aleksandra Regulska
   "Każdy graf jest (2,3)-wybieralny."

27 II
  Jarosław Grytczuk
  "Problem ciasnych bliźniaków"

6 III
   Sylwia Cichacz (AGH)
   "Grupowa siła nieregularności grafów spójnych"

20 III
   Sebastian Czerwniński (UZ)
   "O kolorowaniu harmonicznym grafów o ograniczonym stopniu"

27 III
    Jarosław Grytczuk
    "Wszyscy jesteśmy Erdősami"

10 IV
   Maciej Kalkowski (UAM)
   "Distributed neighbour distinguishing 6-weighting"

17 IV
   Przemysław Gordinowicz (Politechnika Łódzka)
   "The Graph Is on Fire"

24 IV
   Mikhail Volkov (Ural Federal University, Ekaterinburg)
   "On synchronizing automata and the road coloring problem"

8 V
   Przemysław Wenus
   "Trochę o kolorowaniach i topologii"

22 V
   Jakub Przybyło (AGH)
   Asymptotycznie optymalne kolorowania grafów rozróżniające sąsiadów przez sumy

5 VI
   Jarosław Grytczuk
   "Problemy kolorowania matroidów"

12 VI
   Krzysztof Węsek
   "O powiązaniu cyrkularnego i ułamkowego kolorowania grafów z pewnym problemem harmonogramowania"