2013/2014

9 X
   Jakub Kozik (UJ)
   "Random greedy coloring of uniform hypergraphs"


16 X
   Michał Dębski
   "Topologiczny wariant hipotezy Erdösa i Nešetřila"


23 X
   Urszula Pastwa
   "Oszacowania na rozmiar minimalnego włókna* zbioru uporządkowanego"

*zbioru przecinającego wszystkie maksymalne antyłańcuchy

30 X
   Angelika Nicgorska
   "Antymagiczne etykietowanie grafów"


6 XI
   Agata Sakowicz
   "Charakteryzacja rozkładu Dirichleta przez neutralność względem dwóch partycji"
   (referat łączony z Seminarium Probabilistycznym MiNI PW)

Streszczenie: Przedstawiona zostanie charakteryzacja rozkładu Dirichleta przez pojęcie neutralności n-elementowego wektora losowych prawdopodobieństw względem partycji n-elementowego zbioru indeksów. Pokażemy, że jeśli wektor jest neutralny względem dwóch partycji, które spełniają określone warunki, to ma on rozkład Dirichleta. Podany wynik stanowi uogólnienie wszystkich dotychczasowych charakteryzacji dla przypadku dwóch partycji. W dowodzie korzystać będziemy ze znanych narzędzi z teorii grafów.

27 XI
   Jarosław Grytczuk
   "Rozgrywane kolorowanie matroidów"


4 XII
   Jarosław Grytczuk
   "Problem podziału naszyjnika"


11 XII
   Katarzyna Żuk
   "Grafy przecięć ścieżek"


18 XII
  
Przemysław Wenus
   "O klikowym kolorowaniu grafów"


   2014

15 I
  
Konstanty Junosza-Szaniawski
  
"Nowy algorytm zliczający zbiory niezależne w grafie"


22 I
   Michał Dębski
   "Rozgrywane kolorowanie i efektywne pakowanie grafów"


29 I
   Tomasz Dzido (Uniwersytet Gdański)
   "O pewnych liczbach Zarankiewicza i Ramseya"


26 II
   Paweł Rzążewski
   "Achromatyczne kolorowanie pewnych hipergrafow"


5 III
   Michał Dębski
   "Wycieczki po wszystkich k-elementowych podzbiorach zbioru skończonego"


26 III
   Jarosław Grytczuk
   "Niepowtarzalne kolorowanie konfiguracji geometrycznych"


9 IV 
   Zbigniew Lonc
   "O ciągach binarnych z minimalną liczbą konfliktów"


16 IV
   Paweł Rzążewski
   "Harmonijne kolorowanie hipergrafów"23 IV
   Konstanty Junosza-Szaniawski
   "Color fixing - czyli ile kosztuje naprawienie niewłaściwego kolorowania grafu"30 IV
   Piotr Skowron (UW)
   "Selected computational aspects of the voting systems"


7 V
   Krzysztof Węsek
   "Nierepetytywne kolorowanie płaszczyzny"


21 V
   Joanna Sokół
   "Ułamkowe kolorowanie płaszczyzny"


28 V
   Maksymilian Bujok (Wydział Fizyki PW)
   "Sieci złożone: teoria grafów w opisie rzeczywistości"


4 VI
   10:15
       Krzysztof Węsek
       "Problem szeregowania lądowań samolotów"

   14:15
       Barbara Pilat
       "O unikaniu r-repetycji na płaszczyźnie"

11 VI
   Karol Krasiński
   "Rozgrywana Liczba Grundy'ego"