Komputerowe rozumienie obrazów
medycznych przez integrację akwizycji sygnałów,
reprezentacji informacji i modeli wiedzy
UMO-2011/03/B/ST7/03649

NARZĘDZIA


Algorytm segmentacji AAM - opis implementacji
Obliczenia heterogeniczne na prcesorze GPU (CUDA)
Ontologia DStrokeOnto