Seminaria naukowe

 

Seminarium naukowe "Informatyka w Medycynie i Biologii"

Lokalizacja: Wydział MiNI PW, sala 318 Termin: środy, godz. 12:30 Tematyka seminarium: istotne problemy naukowe, badawcze i aplikacyjne w kontekście wymagających zastosowań medycznych i biologicznych
Rok akademicki 2018/2019
Data Prelegent Tytuł
20 lutego 2019 Michał Burdukiewicz, dr, asystent w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Komputerowe wspomaganie medycyny w bioinformatyce"
5 grudnia 2018 Jarosław Nowisz, CTO w firmie Blue "Zastosowanie algorytmów rozpoznawania obrazów do śledzenia szybkich i małych obiektów w przestrzeni 3D"
17 października 2018 Artur Przelaskowski, prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Informatyka a systemy informacyjne"
Rok akademicki 2017/2018
Data Prelegent Tytuł
6 czerwca 2018 Mikołaj Leszczyński, mgr. inż. Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, PW "Opracowanie symulatora walki samolotu wyposażonego w samosterujące pociski powietrze-powietrze"
23 maja 2018 Wojciech Kowalik, mgr. inż. Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, PW "Systemy automatycznego parkowania dla pojazdów osobowych"
9 maja 2018 Maciej Kawończyk, mgr. inż. Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, PW "Planowanie ścieżki w przestrzeniach wielowymiarowych na niewiadomej oraz zmiennej scenie"
25 kwietnia 2018 Norbert Szczepański,Członek Zarzadu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o., Andrzej Skrzypek, Dyrektor ds. Lecznictwa, Mikołaj Pietkiewicz, psycholog "Podstawy psychopatologii i leczenia chorób oraz zaburzeń psychicznych oraz wykorzystanie technologii komputerowych w psychologii klinicznej"
11 kwietnia 2018 Robert Sitnik, dr hab. inż., prof. PW, Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej, PW "Działalnośc badawcza i wdrożeniowa ZTRW"
21 marca 2018 Ihor Mykhalevych, mgr. inż., Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, PW "Baza danych medycznych dostosowana do badań naukowych"
07 marca 2018 Artur Przelaskowski, prof.dr hab. inż., Magdalena Jasionowska, dr inż., Grzegorz Ostrek, dr inż., Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, PW "Scieżki, nadzieje i decyzje, czyli informatyka medyczna w akcji!"
24 stycznia 2018 Paweł Nyckowski, prof. dr hab. n. med., Katedra Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, WUM "Wybrane aspekty anatomii chirurgicznej i radiologicznej watroby", lokalizacja: WUM, Banacha 1a, Blok B, III p., godz. 12.30
10 stycznia 2018 Rafał Kowalczyk, mgr inż., Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych "Real-Time Metal Shading BRDF in OpenGL", sala 213 MINI
22 listopada 2017 Adam Liebert, prof. dr hab. inż., dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, PAN "Optyczne obrazowanie mózgu: od badań podstawowych do aplikacji w diagnostyce medycznej"
25 października 2017 Maciej Słodkowski, prof. dr hab. n.med., kierownik Katedry Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, WUM "Zmiany ogniskowe w trzustce - diagnostyka, leczenie i możliwości poprawy wykrywalnosci w badaniach obrazowych"
11 października 2017 Artur Przelaskowski, prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, MiNI PW "Nowe drogi, metody i wyzwania, czyli czarowanie świata"
Rok akademicki 2016/2017
14 czerwca 2017 Ihor Mykhalevych "Rola modeli wiedzy i form reprezentacji danych na przykładzie doskonalonej diagnostyki raka prostaty"
7 czerwca 2017 Anis Rojbi "Software tools for image segmentation and classification - Application to tactile adaptation of Maps"
31 maja 2017 Antoni Sobkowicz "Zgadywanie książki po okładce"
24 maja 2017 Piotr Podziemski "Zastosowania VR i AR w medycynie"
24 maja 2017 Lukasz Błaszczyk "Algebry hiperzespolone w analizie sygnałów i systemów, ze szczególnym uwzględnieniem metod oszczędnego próbkowania"
26 kwietnia 2017 dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW "Zastosowania statystyki i machine learning w onkologii"
5 kwietnia 2017 dr inż. Anna Wróblewska "Analiza obrazu ofert w serwisie e-commerce Allegro.pl"
22 marca 2017 mgr inż. Paweł Aszklar "Zastosowanie metod pola potencjalnego w zagadnieniu wyszukiwania drogi"
8 marca 2017 mgr inż. Maciej Kawończyk "Ocena przydatności algorytmów szukania bezkolizyjnej drogi bryły sztywnej na scenie 3D"
18 stycznia 2017 mgr inż. Antoni Sobkowicz "Analiza sieciowa i statystyczna samoorganizacji posłów w parlamencie RP"
11 stycznia 2017 prof. dr hab. inż. Julisz L. Kulikowski (IBIB PAN) "Metody interpretacji treści obrazów"
04 stycznia 2017 dr inż. Przemysław Dobrowolski "O strukturze przestrzeni konfiguracji w trójwymiarowym ruchu obrotowym"
23 listopada 2016 mgr inż. Magdalena Jasionowska "Rozpoznawanie modelu lokalnych struktur kierunkowych w mammogramach na użytek komputerowo wspomaganej diagnostyki raka sutka
09 listopada 2016 mgr inż. Grzegorz Ostrek "Falkowe metody estymacji zmian ukrytych w diagnostyce obrazowej wczesnego udaru mózgu"
19 października 2016 dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. nzw PW "O rozdzielających algorytmach rzutowania z pamięcią dla sumy dwóch operatorów maksymalnie monotonicznych czyli (bardzo) daleko idące uogólnienia klasycznego algorytmu Kaczmarza
Rok akademicki 2015/2016
27 kwietnia 2016 mgr inż. Antoni Sobkowicz "Czas na hejt" - Badania zachowań użytkowników na forach internetowych
20 kwietnia 2016 mgr Norbert Ryciak Konstrukcja systemu rekomendacyjnego opartego na automatycznym modelowaniu tematyki danych tekstowych
6 kwietnia 2016 dr inż. Anna Wróblewska Grupowanie ofert w serwisie Allegro
16 marca 2016 dr n. med. Katarzyna Sklinda Badanie rezonansu magnetycznego prostaty - co lekarz widzi i co jeszcze chciałby zobaczyć
27 stycznia 2016 dr inż. Artur Nowakowski Metody kalibracji aberracji geometrycznych w wizyjnych urządzeniach cyfrowych
20 stycznia 2016 dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska Rekonstrukcja obrazu w 3 źródłowej fotometrii stereo
9 grudnia 2015 dr Marcin Lewandowski Uniwersalna Badawcza Platforma Ultrasonografu z przetwarzaniem na GPU
2 grudnia 2015 prof. Radu Ioan Bot Primal-dual splitting algorithms for convex optimization with applications to image processing
18 listopad 2015 prof. Ben Heijmen An introduction to the automatic radiotherapy planning
4 listopad 2015 prof. Arcady Mushegian Minimal and ancestral genomes
28 październik 2015 prof. Jean-Christophe Pesquet A majorize-minimize memory gradient method for PMRI reconstruction