Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Agata Pilitowska

MiNI PW | Strona główna | Publikacje | Dyplomanci | Plan | Dydaktyka |

 

 

Prace dyplomowe magisterskie

 

 • Quandle cykliczne, Maria Czaplicka, 2018.
 • Algebry endomorfizmów i algebry podalgebr, Iwona Małkowska, 2017.
 • Kody Reeda-Solomona, Adam Komorowski, 2015.
 • Algebry globalnie zdeterminowane, Monika Rogucka, 2014.
 • Algebra zbiorów rozmytych typu 2, Robert Szczepański, 2011.
 • Kody doskonałe, Bogumił Buczkowski, 2010.
 • n-arne quasigrupy i ich zastosowania, Maja Męzia, 2007.
 • Klony minimalne entropiczne, Grzegorz Mierzejewski, 2006.
 • Mody proste, Łukasz Cymborski, 2006.
 • Proste półmoduły, Konrad Olesiński, 2006.
 • Aksjomatyzacja algebr kompleksowych, Krzysztof Dziubałtowski, 2004.
 • Dualność dla algebr grafowych, Aneta Sosnowska, 2003.
 • Mody półkratowe, Izabela Wysocka, 2003.
 • Algebry kompleksowe podzbiorów, Anna Maria Dąbrowska, 2002.
 • Algebry grafowe, Karolina Ślusarska, 2001.

 

Prace dyplomowe licencjackie

 

 • Wolne półgrupy uporządkowane półkratowo, Dawid Warzocha, 2019.
 • Operatory domknięcia na grupoidach, Maria Czaplicka, 2016.
 • Pierścienie przemienne i ich ideały, Anna Rasztawicka, 2016.
 • n-grupy, Wojciech Łuszczykiewicz, 2016.
 • Quandle spójne, Monika Kagankiewicz, 2015.
 • Algebry zbiorów rozmytych, Agnieszka Żychowska, 2015.
 • Uogólnienie Twierdzenia Cayley'a dla wybranych algebr, Wojciech Krotoszyński, 2014.
 • Funkcje wyboru i geometria wypukła, Michał Skowron, 2012.
 • Geometrie skończone i kody Reeda-Mullera, Katarzyna Tokarzewska, 2012.
 • Algebry truniejowe, Monika Rogucka, 2011.
 • Algebry nad ciałami, Jan Woźniak, 2010.
 • Rozszerzenia całkowite pierścieni, Marcin Kotowski, 2010.
 • Reszty kwadratowe i ich zastosowanie przy konstrukcji wybranych kodów, Paweł Jamer, 2010.
 • Kody Golaya i ich grupy permutacji, Paweł Ładyżyński, 2009.