Zestawy dla studentów kierunku Technologia Chemiczna - semestr I

01. Indukcja. Równania i nierówności. (ćw.1)
02. Wartość bezwzględna. Dziedzina funkcji. (ćw.2)
03. Własności funkcji. Funkcja liniowa i kwadratowa.(ćw.3)
04. Funkcja wykładnicza. Funkcje trygonometryczne.(ćw.4) ------> Odpowiedzi
05. Liczby zespolone. (ćw.5,6,7) ------> Odpowiedzi
06. Funkcje odwrotne. Funkcja logarytmiczna. (ćw.8) ------> Odpowiedzi
07. Funkcje kołowe. (ćw.9) ------> Odpowiedzi
08. Ciągi liczbowe i ich granice.(ćw.10) ------> Odpowiedzi
09. Granica i ciągłość funkcji.(ćw.11,12) ------> Odpowiedzi
10. Pochodna funkcji.(ćw.13) ------> Odpowiedzi
11. Tw. de l'Hospitala.(ćw.14) ------> Odpowiedzi
12. Monotoniczność i ekstrema funkcji.(ćw.15) ------> Odpowiedzi
13. Asymptoty i punkty przegięcia.(ćw.16) ------> Odpowiedzi
14. Badanie funkcji.(ćw.17,18)
15. Całki nieoznaczone.(ćw.19 - 25) ------> Odpowiedzi
16. Całki oznaczone.(ćw.26) ------> Odpowiedzi
17. Całki niewłaściwe.(ćw.27) ------> Odpowiedzi
18. Równania różniczkowe I rzędu.(ćw.28-30) ------> Odpowiedzi
19. Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów.(ćw.31-33)
20. Szeregi liczbowe.(ćw.34,35) ------> Odpowiedzi
21. Szeregi potęgowe.(ćw.36,37) ------> Odpowiedzi
22. Rachunek wektorowy. (ćw.38)
23. Geometria analityczna w przestrzeni.(ćw.39-40)


Pozostałe ćwiczenia (5 ćwiczeń) przeznaczone są na kolokwia, powtórzenia lub opóźnienia.