Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM
i Komputerowego Wspomagania MedycynyDr inż. Joanna Porter-Sobieraj
E-mail j.porter(-a-)mini.pw.edu.pl
Gmach MiNI pokój 523
Telefon (22) 234-70-57


R.ak. 2018/2019
Zajęcia / Courses
Tematy prac dyplomowych / Final thesis proposals

Semestr zimowy / Winter
Projektowanie środowiska wirtualnego
Pracownia programowania VR
Grafika komputerowa 3D
Seminarium dyplomowe
PUSN

Semestr letni / Summer
Grafika komputerowa II
Programowanie w środowisku graficznym
Procesory graficzne w zastosowaniach obliczeniowych
Tematy 2019/2020

Informatyka (mgr)
Symulacja mieszanin piasku i wody w środowisku wirtualnym (M.Osówniak)
... (M.Stelmaszek)

Informatyka (inż)
Przewidywanie i symulacja zachowania roślinności w proceduralnie generowanym środowisku (R.Bińka, M.Burczaniuk, J.Kowalewski)

Computer Science (BSc)
Simulation of the settlement development using artificial intelligence methods (P.Mrozik, A.Stawarek)


Tematy 2018/2019

Informatyka (mgr)
System globalnego oświetlenia oparty o rasteryzację (D.Dulka)
Algorytmy kolizji w symulacji tkanin z wykorzystaniem procesora graficznego (C.Bella)

Informatyka (inż)
Bilard VR - sieciowa gra wieloosobowa (M.Osówniak, M.Stelmaszek)
Symulacja efektów graficznych za pomocą sparametryzowanego systemu cząsteczkowego (R.Kukla, J.Troć)


Tematy 2017/2018

Informatyka (mgr)
Optymalizacja proceduralnego renderowania rzadkich danych wolumetrycznych w czasie rzeczywistym (R.Nowakowski)
Zaprojektowanie oraz implementacja symulacji tkanin w trójwymiarowej scenie wirtualnej (P.Włodarski)

Informatyka (inż)
Analiza i metody prezentacji danych w rzeczywistości wirtualnej (P.Bródka, T.Koter, A.Nowakowski)

Computer Science (BSc)
Interaction system and interface for virtual reality head mounted displays for exploring medical exam datasets (D.Usenko, A.Chmyrov)


Tematy 2016/2017

Informatyka (mgr)
Światła powierzchniowe w grach komputerowych (K.Sienkiewicz)
Deformacja ciał odkształcalnych na GPU (J.Ciecierski)
Skanowanie obiektów rzeczywistych do wirtualnego modelu 3D na podstawie danych zbieranych za pomocą urządzeń typu smartphone (Ł.Wójcik)

Informatyka (inż)
Zaprojektowanie i implementacja gry komputerowej typu FPS (J.Koterwa, M.Lipiński, M.Lewiński)
Zaprojektowanie i implementacja turowej gry strategicznej (J.Bondyra, R.Grodzicki, P.Żebrowski)

Computer Science (BSc)
Creation of a platform game: REM Phase (N.Kaźmierczak, E.Schubert)


Tematy 2014/2015

Informatyka (mgr)
Opracowanie i ocena algorytmu wizualizacji wirów kwantowych w fermionowych gazach unitarnych (J.Bączyk)

Informatyka (inż)
Symulacja oddziaływań grawitacyjnych na urządzeniach mobilnych Android (M.Kaczmarski, S.Płodczyk, J.Ruszkowski)


Tematy 2013/2014

Informatyka (mgr)
Implementacja terenu i narzędzi edycji z użyciem drzewa czwórkowego (J.Hącia)
Real-time modeling and rendering of realistic rain in a 3D virtual environment (Ł.Kadej)
Rozpoznawanie faz snu (R.Abramczyk)
Projektowanie optymalnych ścieżek paraspiralnych do obróbki kieszeni (Z.Zając)

Informatyka (inż)
Symulacja oddziaływań grawitacyjnych na urządzeniach mobilnych Widows Phone (M.Maziński, M.Paśnikowski, S.Żuk)
Modelowanie obiektów złożonych z kul (P.Bielicki, M.Jankowski, R.Wyka)
Zastosowanie możliwości urządzeń z systemem Android do implementacji mobilnej gry RPG (K.Adamiak, T.Luśtyk, P.Paradowski)
Praktyczne programowanie na urządzenia mobilne Android na przykładzie zaawansowanego odtwarzacza muzyki (B.Oryszak, D.Pachowski, T.Półgrabia)


Tematy 2012/2013

Informatyka (mgr)
Zastosowanie procesorów GPU w symulacji komputerowej zderzeń ciężkich jonów (S.Cygert)
Dyskretyzacja siatek trójkątów na model wolumetryczny (M.Ryciuk)
Projekt i realizacja narzędzia do tworzenia efektów graficznych na bazie technologii OpenGL (T.Wesołowski)

Informatyka (inż)
Opracowanie i implementacja symulatora królestwa jako gry RTS (R.Abramczyk, A.Dąbrowski, P.Iwanek)
Równoległy algorytm konwersji siatki trójkątów na drzewo ósemkowe (E.Kolasińska, G.Ludwikowski, K.Łysik)


Tematy 2011/2012

Informatyka (mgr)
Algorytm znajdowania bezkolizyjnych ścieżek w obecności ograniczeń (M.Henc)

Informatyka (inż)
Algorytmy wyznaczania objętości brył z wykorzystaniem architektury CUDA (M.Herman, G.Kurzejamski, M.Ryciuk)
Wizualizacja metody rozwiązywania układów równań wielomianowych (M.Gigol, J.Karwowski)
Porównanie algorytmów sortowania obiektów 3D (A.Jasiński, P.Szymański)


Tematy 2010/2011

Informatyka (mgr)
Modelowanie, wizualizacja i symulacja drzew w scenach trójwymiarowych (W.Cierpucha)
Rozwiązywanie układów równań wielomianowych z wykorzystaniem architektury CUDA (R.Kłopotek)
Detekcja i rozpoznawanie twarzy na zdjęciach (T.Jaros)
Wykrywanie pożarów lasów na podstawie obrazu z plików wideo (R.Łapczyński)

Computer Science (MSc)
Distributed, partially disconnected vast audio library: an integrated approach (A.Kowalski)

Informatyka (inż)
System wymiany plików (P.Polatowski, K.Stolarz, A.Woźniczko)


Tematy 2009/2010

Informatyka (CAD/CAM)
Wizualizacja rozprzestrzeniania się dymu w obiektach budowlanych (M.Boć)


Tematy 2008/2009

Informatyka (CAD/CAM)
Obliczenia równoległe w symulacji obróbki skrawaniem (P.Gorczyński)
Projekt architektury systemu geometrycznej symulacji obróbki skrawaniem (P.Marchukewich)
Opracowanie i ocena metod detekcji kolizji pomiędzy siatkami trójkątów (T.Czekala)
Opracowanie i ocena algorytmu adaptacyjnego wyświetlania trójwymiarowych scen (K.Iwanicki)
Wykorzystanie kart graficznych do przetwarzania drzew ósemkowych (M.Mróz)

Computer Science (MSc)
3D model acquisition from topographic maps (Sz.Micyk)

Computer Science (BSc)
Internet management system for controlling access to restricted areas (J.Chmielewska, S.Lech)


Tematy 2007/2008

Informatyka (CAD/CAM)
Opracowanie algorytmów obliczania różnic brył do oceny jakości obróbki (A.Stala)
Opracowanie i ocena algorytmów wyświetlania materiału obrabianego (M.Świechowski)
Zastosowanie hierarchicznych struktur danych w symulacji systemów cząsteczkowych (R.Baluta)

Informatyka (inż)
Tworzenie animacji scen 3D z pojedynczego obrazu (A.Misztal)

Computer Science (BSc)
Interactive simulation of particle-based fluid dynamics (R.Waniewski)
Applications of multisampling in DirectX 10 (M.Mróz)
Techniques for recognising and matching identical objects and scenes in sets of 2D pictures (N.Grzejdziak)


Tematy 2006/2007

Informatyka (CAD/CAM)
Moduł generowania triangulacji zbioru punktów 3D (P.Mikusek)
Zastosowanie wzorców obróbki wokseli do wyznaczania wielkości usuwanej objętości (G.Bloch)
Opracowanie i ocena efektywności metod odtwarzania kształtu z użyciem struktur wokselowych (J.Iżykowski)

Computer Science (MSc)
Application of BSP-trees in real-time rendering (T.Marchel)


Tematy 2005/2006

Informatyka (CAD/CAM)
Wizualizacja struktur wokselowych (M.Nowakiewicz)
Aproksymacja odległości od osiowo-symetrycznej powierzchni działania freza (B.Michałowicz)
Moduł wyświetlania dynamicznej struktury drzewa ósemkowego (M.Hański)

Informatyka (inż)
Techniki mapowania nierówności w grafice komputerowej (M.Sawicki)
Porównanie technik obrazowania obiektów półprzezroczystych (J.Wójcik)

Computer Science (BSc)
Techniques of real-time terrain rendering (P.Peregud)
Sky rendering in computer animation (P.Koziuk)
3D scene modeling using billboards (M.Karwowska)
Using pixel shader to implement ray-tracing (P.Bąk, M.Biskup)