TOMASZ TRACZYK

STRONA GŁÓWNA - MAIN PAGE

MiNI PW | Zdjęcia | Pictures | Matematyka Dyskretna | EIDM | ETMAG | Algebra | My timetable | Konie

WRITTEN EXAMS - FALL SEMESTER 2018/2019

COURSE FIRST ATTEMPT SECOND ATTEMPT RETAKE
EIDMA, E&IT  FEB 4, 14-16, room 133 (E&IT)
 SOME SOLUTIONS
FEB 8, 8-10am, room 118 (E&IT)
 SOME SOLUTIONS - more will be posted later today
 
Linear Algebra - MiNI JAN 28, 15-17, room 329 (MiNI)
FEB 4, 16:30-18:30, room 329 (MiNI)   
ETMAG, E&IT  FEB 1, 8-10am, room 133 (E&IT)  FEB 6, 8-10am, room 168 (E&IT)   

You mustn't miss this!!! Uncle Tom & sons in Freedom.

Janek Traczyk (moja krew!) w VoP : 'Lemon Tree', 'Wonderful Life'
Peter and Higgs boson discovery
Czołem Dzieciaczki - studenci Matematyki dyskretnej w roku 2010.
Czołem Studenci Matematyki dyskretnej w roku 2014. Jest postęp.