Przedmiot:

METODY i ALGORYTMY OPTYMALIZACJI

Kierunek:

INFORMATYKA VI/VIII obowiązkowy

Specjalność:

wszystkie

Prowadzący:

dr Grzegorz Bartuzel

Wymiar:

2 / - / 2

Kod przedmiotu:

MiAO

Przedmioty poprzedzające:

Wstęp do programowania matematycznego

Program:

to samo w .pdf

Celem laboratorium jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie inżynierii eksperymentu numerycznego; aktywne i samodzielne wyszukiwanie UŻYTECZNYCH informacji z www; umiejętność prezentacji graficznej; integracja narzędzi tworzenia dokumentacji projektu; literate programming; zarządzanie wersjami tworzonego oprogramowania; krytyczna analiza wyników, w tym analiza wrażliwości rozwiązania, tuning parametrów modelu.

Do realizacji postawionych zadań niezbędne są: sala wykładowa, w której działa beamer, ekran, 2-3 notebooki, gniazda modularne z wejściem do sieci wydziałowej; 4 duże (przesuwane, białe) tablice; możliwość zaciemnienia sali. Laboratoryjne stanowiska pracy w systemie unix współpracujące z serwerem licencji unixowego pakietu Mathematica w aktualnej wersji; TeX, emacs, octave, gnuplot. Każdy student ma indywidualne konto unixowe, na które może zalogować się z zewnątrz PW; dostęp do drukarki sieciowej i anulowania wysłanych na nią przez siebie wydruków. Prowadzący ma możliwość tworzenia grup i przegrupowania studentów w ramach grup roboczych w trakcie trwania projektu oraz doinstalowania pakietów dostepnych dla wybranych grup roboczych.

Literatura:

1. W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji PWN 1980;

2. M. Bazaraa, H. Sherali, C.Shetty Nonlinear programming, theory and algorithms Wiley 1993;

3. O. Luenbergerger Teoria optymalizacji PWN 1976;

4. J. Seidler, A.Badach, W.Molisz Metody rozwiązywania zadań optymalizacji WNT 1980, seria eit;

5. I. Zangwill Programowanie nieliniowe WNT 1974.